Adatkezelési tájékoztató

 

1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

ECCE-ICCE Kft.

cégjegyzékszám: 01 09 730217

székhely:1143 Budapest, Stefánia u 1.
weboldal: ypsiloncafe.hu
e-mail cím: 
office@ycafe.hu
telefonszám: +36 1 468 3357

 

2. Bevezetés

Jelen tájékoztató az ECCE-ICCE Kft. által nyújtott internet útján elérhető, letölthető szolgáltatások, valamint közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresések (továbbiakban együttesen: Szolgáltatások) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, illetve szolgáltatás vonatkozásában, amelyre azECCE-ICCE Kft. jelen tájékoztató alkalmazását írja elő.

Az Adatkezelési Tájékoztató az ECCE-ICCE Kft. által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, az ECCE-ICCE Kft. által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679. európai parlamenti és tanácsi rendelet  (a továbbiakban: adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései szerint kell értelmezni.

 

 

3. Az adatkezelés alapelvei

3.1 Az ECCE-ICCE Kft. elkötelezett a Szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók személyes adatainak védelme iránt, ezért az ECCE-ICCE Kft. a kezelésében lévő személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli, a Felhasználók magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett. Az adatkezelés során betartjuk az adatvédelmi rendelet által megfogalmazott alapelveket: jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság.

3.2 Az ECCE-ICCE Kft. csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenek, a cél elérésére alkalmasak, ezért weboldalunk által nyújtott szolgáltatásaink keretében jelen tájékoztató 4. pontjában részletezett személyes adatokat kezeljük. Az egyes Szolgáltatások igénybevétele során az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezeléshez minden egyes esetben egyedi hozzájárulást kérünk. (Ennek megfelelően az általunk kezelt személyes adatok adatkezelésének jogalapja az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, ügyfelek esetében emellett az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése.) Amennyiben az adott adatkezelési hozzájárulást Ön nem adja meg, az szolgáltatás igénybevétele, illetve a szolgáltatás részeként biztosított tartalom elérése megtagadható.

3.3 Az ECCE-ICCE Kft. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Ennek érdekében az ECCE-ICCE Kft. a személyes adatokat az iparági gyakorlatoknak megfelelően tárolja szerverein és tárhelyein, az illetéktelenek hozzáférésének megakadályozása érdekében többszörös autentikációs eljárásokat alkalmaz.

3.4 Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosítóját illetve hiányának indokát jelen tájékoztatóban illetve weboldalunkon feltüntetjük.
NAIH azonosító: igénylés alatt.

 

 

4. Az adatkezelések célja, kezelt adatok köre, adatkezelés jogalapja és időtartama

 

4.1 Hírlevél szolgáltatás, asztalfoglalás

 

4.1.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja (személyes adat / az adatkezelés célja)

 • Név / Becenév
  A kiküldött hírlevelek személyessé tételéhez szükséges.
 • E-mail cím
  Az a cím, amelyre hírlevelünket megküldjük, illetve amelyen keresztül tartjuk a kapcsolatot Önnel.
 • Cím
  Az a cím, amelyre postai ajándékainkat küldhetjük.
 • Születésnap, hónap
  Opcionálisan megadható. Születésnapi ajándék küldéséhez nélkülözhetetlen.

 

4.1.2 Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltatásunkra regisztrált természetes személyek személyes adatainak kezelése az érintett természetes személy önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelést az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja teszi számunkra lehetővé.

 

4.1.3 Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltatásunkra regisztrált természetes személyek személyes adatait a hírlevél feliratkozás megszüntetését követő 30 napig kezeljük. A hozzájárulás az office@ycafe.hu e-mail címre küldött levelében, illetve a postacímünkre küldött levélben bármikor visszavonható, a hírlevélről a felhasználó bármikor leiratkozhat. Ebben az esetben adatait legfeljebb 30 napon belül töröljük.

 

4.2 Weboldalunk böngészéséhez kapcsolódó adatkezelés

 

4.2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Honlapunk megfelelő működéséhez sütiknek – vagy az angol eredeti alapján cookie-knak – nevezett adatfájlokat kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek (demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, preferenciák).

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. A cookie-kat a felhasználó törölheti a számítógépéről. A cookie-k alkalmazásával a következő személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján). Mivel a cookie-k alkalmazása a felhasználó beállításának függvénye, az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is az önkéntes hozzájárulás, amelyre az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja ad lehetőséget.

Az adatkezelő és partnerei interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége (a továbbiakban: a rendszerek) működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek bizonyos adatok. Ezek: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ide tartozik a felhasználó IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngésző program típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatai, ahonnan a felhasználó eljutott az oldalra, és azok is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a látogatás ideje és időtartama. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok adatkezelésére az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja biztosít lehetőséget, miszerint az adatkezelő saját jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében van mód az adatkezelésre. Az adatokat statisztikai célra is használjuk. Az automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok kapcsán az ECCE-ICCE Kft.  biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – jogszabályban kötelezővé tett eseteket kivéve – ne legyenek összekapcsolhatók.  Az adatkezelés időtartama 24 hónap.

 

4.2.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

4.2.3 Az adatkezelés időtartama

A honlap megtekintésétől számított 1 év.

 

 

4.3 A weboldalon történő űrlapkitöltéshez kapcsolódó adatkezelés

4.3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja (személyes adat / az adatkezelés célja)

A weboldalon lehetőség van az ECCE-ICCE Kft. -vel történő kapcsolatfelvételre. A kapcsolatfelvételhez kapcsolódóan kezelt személyes adatok a következők:

 •  Név

Az Önnel való kapcsolatfelvétel személyessé tételéhez szükséges.

 • E-mail cím

Az a cím, amelyen keresztül tartjuk a kapcsolatot Önnel.

 • Telefonszám

Az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges.

 

4.3.2 Az adatkezelés jogalapja

A weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétellel kapcsolatos személyes adatok kezelése során az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása (adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

4.3.3 Az adatkezelés időtartama

A weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén az adatait a szerződéses kapcsolat létrejöttéig, de legfeljebb a kapcsolatfelvétel évét követő év végéig.

 

4.4. Egyéb megkeresések (online és telefonos ügyintézéshez kapcsolódó adatok)

Azon természetes személyek által küldött e-mailek esetén, akik nem állnak szerződéses jogviszonyban az ECCE-ICCE Kft. -vel, nem iratkoztak fel hírlevélre, az ECCE-ICCE Kft. az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha a jogos érdeke a személyes adat további kezelését indokolja, e jogos érdekének fennállásáig. A természetes személy által megadott telefonszámra ugyanezen rendelkezést alkalmazzuk.

 

4.5. Szerződéses partnereink személyes adatainak kezelése

A szerződéses partnereink személyes adatai közül a szerződések létrejötte, módosítása, teljesítése céljából (adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja) kezeljük a nyilvános céginformációk között szereplő adatokat, valamint a kapcsolattartók nevét, e-mail címét, telefonszámát. A kapcsolattartó személyek adatainak kezelését – a partnerrel való kapcsolattartás céljára – jogos érdeken alapulva kezeljük (adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Ezen személyes adatokat a szerződéses kapcsolat megszűnését követően az elévülési idő végéig, amennyiben az adatokat számviteli bizonylatok tartalmazzák, 8 évig kezeljük.

 

4.6. Szerződéses partnereink ügyfeleinek személyes adatainak kezelése

Szerződéseink teljesítése érdekében kezeljük partnereink

 • partnereink ügyfeleinek nevét/becenevét és e-mail címét hírlevelek kiküldéséhez,
 • facebook oldalkedvelőinek nevét, és a Facebook által nyilvántartott személyes adatait,
 • webshop vásárlóinak, más szolgáltatást megrendelőinek személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, cím, jelszó).

Ezen adatkezelések esetében partnereink felelőssége, hogy a szolgáltatásunk igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a szerződéses partner vagy az ő ügyfele által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.  A hírlevélre feliratkozók adatait a hírlevélről történő leiratkozásig, a facebook oldal kedvelőinek adatait a kedvelés visszavonásáig, a webáruházi vásárlások adatait a vásárlást követő 1 hónapig kezeljük.

 

4.7 Felelősségvállalás

Az ECCE-ICCE Kft. a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Ez azt jelenti, hogy a felhasználó a szerződéskötés, a regisztráció, a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok és a hozzájárulások tőle származnak és a valóságnak megfelelnek, a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel, megrendelésekkel, hírlevél feliratkozásokkal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a személyt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

Amennyiben a személy a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, az ezzel kapcsolatos felelősség őt terheli és az ECCE-ICCE Kft. jogosult a jogsértő személlyel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az ECCE-ICCE Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, adatbiztonsági intézkedések

 

5.1 Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az ECCE-ICCE Kft. azon alkalmazottjai férhetnek hozzá, akik feladat ellátásához az szükséges. Cégünk munkatársain felül külső közreműködőket veszünk igénybe. Ők a saját adatvédelmi szabályzatuk alapján kezelik a személyes adatokat. Az ECCE-ICCE Kft. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a felhasználó által meghatározott vagy a jelen tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.

 • A számviteli bizonylatokat cégünk a kiállítást követően átadja a könyvelőirodának,
 • A weboldalon megrendelt termékeket kiszállító futárcégnek pedig megadjuk a szállításhoz szükséges személye adatokat (név, cím, e-mail cím és telefonszám).
 • Hírlevelek esetén azok kiküldéséhez külső szolgáltatót veszünk igénybe (Mailchimp INC. A hírlevél kiküldéséhez megadjuk az Ön által megadott nevet/becenevet és e-mail címet.
 • Cégünk működése során CRM rendszert használunk, a CRM rendszerben pedig az Ön által megadott nevet, e-mail címet, telefonszámot, cégnevet, ügyfélazonosítót használjuk.
 • Szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal működünk együtt. E külső szolgáltatók hozzáférhetnek a felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik. Az általunk igénybe vett szolgáltatók: a Google Analytics, a Google Adwords, a Facebook Business, a Google AdSence.
 • Az adatkezelő az esetlegesen nála tartott eseményekről és rendezvényekről  fotó és videófelvételeket készít vagy készíthet, melyeket az adatkezelő weboldalán illetve egyéb, a kezelésébe tartozó social media felületen publikál. Az adatkezlés jogalapja az a hozzájárulás, mely jelen esetben az érintett azon cselekedetében nyilvánul meg, hogy az esemény vagy rendezvény területével egyetemben az Adatkezelő területére is belép. A kezelt adatok köre: arc és testkép. Az adatkezelés tervezett határideje: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.   

Az általunk kezelt személyes adatokat – a fent megjelölt közreműködő szervezeteken túl –  nem adjuk át harmadik személynek, kivéve, ha azt valamilyen jogszabály kifejezetten elő nem írja azt cégünk részére (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, illetve jogszabály alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt).

Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel nem állunk szerződéses jogviszonyban, azonban ettől függetlenül is a weboldalhoz / szolgáltatásokhoz – akár a felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül –hozzáférnek, és ez által a felhasználókról vagy a weboldalon folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: FacebookIreland Inc.,Google LLC, Instagram LLC., Linkedin Co., Twitter International Company., Viber Media LLC, , YouTube LLC. E külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 

5.2 Adatbiztonsági intézkedések

Az ECCE-ICCE Kft. az Ön által megadott adatokat alvállalkozói szerverein, illetve azok tárhelyén tárolja. Cégünk megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a tárhelyein tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést Cégünk naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.

Adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi rendeletben foglaltak szerint járunk el.

 

6. Az érintett természetes személyek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

6.1 A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet, hogy tájékoztassuk:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük,
 • az ECCE-ICCE Kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az ECCE-ICCE Kft. az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

 

6.2 A hozzáféréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérhet visszajelzést arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy

 • milyen személyes adatát,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • mennyi ideig
 • kezeljük,
 • kik az adatkezelés címzettjei, akik számára az adat továbbításra kerül,
 • ha nem Ön adta meg az adatokat, akkor milyen forrásból jutottunk hozzá,
 • mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt.

A fentieken felül Ön kérelmezheti, hogy adatait helyesbítsük, töröljük, kezelésüket korlátozzuk, illetve tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

A hozzáféréshez való jog keretében kérésére az általunk kezelt személyes adatainak másolatát rendelkezésére bocsátjuk (az első példányt ingyenesen, a további másolatok esetén költségeink megtérítését kérjük Öntől).

Az ECCE-ICCE Kft. a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

6.3. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az ECCE-ICCE Kft.   módosítsa (helyesbítse vagy hiányos adat esetén egészítse ki) valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét).

Az ECCE-ICCE Kft. a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

6.4 A törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Cégünktől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet az ECCE-ICCE Kft. abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az ECCE-ICCE Kft. az Ön kérelmét haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog gyakorlását jelenti, ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját jelentő hozzájárulását, leiratkozik a hírlevélről, megszünteti felhasználói fiókját, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A törlési jogot Ön abban az esetben is gyakorolhatja, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amely célból cégünk kezelte,
 • tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs olyan elsőbbséget élvező ok, ami indokolná a további adatkezelést,
 • személyes adatait jogellenesen kezelnénk,
 • a személyes adatot az ECCE-ICCE Kft. -re alkalmazandó uniós vagy hazai jogban előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • személyes adatainak gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

6.4 A korlátozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az ECCE-ICCE Kft. korlátozza. A Korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Személyes adatok korlátozása esetén azokat csak tároljuk, más adatkezelési műveletre nincs lehetőségünk. Az adatkezelés korlátozását Ön akkor kérheti, ha

 • vitatva a személyes adatok pontosságát (a korlátozás időtartama alatt lehetőségünk van felülvizsgálni az adatok pontosságát),
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését,
 • már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Ön jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséthez vagy védelméhez kéri,
 • Ön tiltakozik az ellen, hogy az ECCE-ICCE Kft. jogos érdeke alapján kezelje az adatokat (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg a jogos érdek megállapítást nem nyer).

6.6 A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az ECCE-ICCE Kft. vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét.

Ha az ECCE-ICCE Kft. a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az adatkezelést törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az adatok törlésére az elévülési idő lejártát, számviteli bizonylat esetén 8 év elteltével kerül sor.

 

6.7. Hordozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat más adatkezelőnek továbbítsa.

 

6.8 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos észrevétel, kérelem, panasz benyújtására az 1. pontban meghatározott e-mail címen, illetve postacímen biztosítunk lehetőséget. Az ECCE-ICCE Kft.adatkezelésével kapcsolatban az érintett természetes személyek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) hatósági eljárást kezdeményezhetnek (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.), illetve bírósághoz fordulhatnak. Amennyiben az érintett személy bírósághoz fordul, dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

 

7. Egyéb rendelkezések

Jelent tájékoztató megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

Jelen tájékoztató 2018. május 24-től hatályos.